Opleidingen in de praktijk

Huisarts in opleiding


Er worden in de praktijk toekomstige huisartsen opgeleid. Een arts in opleiding tot huisarts heeft de studie geneeskunde al voltooid en heeft de volledige bevoegdheid om de geneeskunde uit te oefenen.  De arts in opleiding werkt onder supervisie van dokter K. van Leijden.


Video opnamen
Om het leerproces te begeleiden is het mogelijk dat de arts in opleiding u vraagt of er een video-opname mag worden gemaakt. Als de arts in opleiding dan een consult wil bespreken met de opleider is het mogelijk dit spreekuur terug te zien. Ook worden er video-opnamen gemaakt om de gespreksvaardigheid van de arts in opleiding te beoordelen.

Als u bezwaar heeft tegen deze opnames dan kunt u dat op ieder moment kenbaar maken. De opnames zullen dan niet worden gemaakt of ze worden gewist.

Om huisartsen goed op te leiden stellen wij het zeer op prijs indien u ons de mogelijkheid geeft video-opnames te maken.


Stagiaires in de praktijk


Wij hebben regelmatig stagiaires doktersassistentes en stagiaires praktijkondersteuner in de praktijk.