Patiëntenomgeving:
  • Afspraak maken
  • Herhaalrecepten
  • E-consult
  • Dossier-inzage

De toegankelijkheid van de huisartsenzorg staat op het spel. Op vrijdag 1 juli 2022 voert DoktersTeam samen met alle andere huisartsen in Nederland actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg.

Om deze reden zal er op vrijdagmiddag 1 juli alleen een spoedspreekuur zijn. Dit betekent dat wij vanaf 13:00 uur alleen open zijn voor hulp die direct geleverd moet worden.

Waarom is dit nodig?

We doen dit in het belang van al onze patiënten. Het is belangrijk dat iedereen in Nederland terecht kan bij een huisarts. Dit is echter niet meer vanzelfsprekend. De vraag naar zorg neemt toe en door schaarste op andere plekken in de zorg wordt er een steeds groter beroep gedaan op de huisarts…