Spreekuurondersteuner Huisarts

Binnen DoktersTeam zijn assistenten aanwezig die de huisarts ondersteunen bij de werkzaamheden door zelfstandig semi-spoedeisende patiënten op hun spreekuur te zien.

Zij hebben hiervoor de extra Spreekuurondersteuner Huisarts (SOH)-opleiding gevolgd en zijn bevoegd en bekwaam om diverse aandoeningen en klachten volgens een vastgesteld protocol te behandelen of door te verwijzen indien noodzakelijk. U kunt voor de volgende klachten door hun worden behandeld:

 • Neusbloedingen;
 • Keelpijn;
 • Voorhoofdsholteontsteking;
 • Scheur; snij-, schaaf-, bijt-, en brandwonden;
 • Tand door de lip;
 • Een object dat is doorgedrongen tot de huid, bijvoorbeeld een splinter;
 • Huidreacties/-allergieën;

 • Teken- of insectenbeet;
 • Enkeldistorsie;
 • Teenletsel;
 • Urineweginfecties;
 • Verwijderen van spiraal.