Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden over hoe wij u geholpen hebben en wilt u dit kenbaar maken?

Om ons werk goed te kunnen uitvoeren is het van belang dat u ons vertrouwt en dat u zich vrij voelt om uw mening met ons te delen. Mocht het gebeuren dat u geen goed gevoel heeft overgehouden na een contact met onze praktijk dan vernemen wij dit graag van u zodat wij dit met u kunnen bespreken en ervan kunnen leren.

Indien u ontevreden bent verzoeken wij u om dit aan te geven bij een van onze medewerkers. Mocht u het vervelend vinden om dit in persoon of telefonisch te doen dan kunt u gebruik maken van dit formulier. Na ontvangst van uw uiting van onvrede neemt een van onze huisartsen deze in behandeling en zal telefonisch contact met u opnemen. Het heeft onze voorkeur om met u in gesprek te gaan om te kijken of we er samen uit kunnen komen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw uiting van onvrede of klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk. De functionaris zoekt samen met u naar een oplossing en kan proberen te bemiddelen tussen partijen.
De klachtenfunctionaris is te bereiken middels het klachtenformulier op de website van de skge of via telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op de website van de skge.

De volledige klachtenprocedure kunt u nalezen in onze klachtenregeling